ข่าว : การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนการเลือกตั้ง

รายละเอียด  : <img src="https://www.img.in.th/images/60f34119304f777e98cd466b63b7cd20.jpg"; alt="60f34119304f777e98cd466b63b7cd20.jpg" border="0" />ผู้แจ้งข่าว : อบต.เกะรอ ประกาศเมื่อ :