ข่าว : "ได้คนเก่ง คนดี ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นไทย"เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศผลสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ www.dla.go.th

รายละเอียด  : "ได้คนเก่ง คนดี ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นไทย"เป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศผลสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ www.dla.go.thผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :