ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศการออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเคลื่อนที่ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ก.ค. 2563
52 ข้อมูลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 พ.ค. 2563
53 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
30 เม.ย. 2563
54 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
243
28 เม.ย. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
23 เม.ย. 2563
56 คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
31 มี.ค. 2563
57 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ สมัยสามัญที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
07 ก.พ. 2563
58 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ม.ค. 2563
59 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
24 ม.ค. 2563
60 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
23 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39