ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ สมัยสามัญที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ก.พ. 2563
42 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
30 ม.ค. 2563
43 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 ม.ค. 2563
44 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 ม.ค. 2563
45 รายงานข้อมูลการสำรวจน้ำเสียในตำบลเกะรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 ม.ค. 2563
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ม.ค. 2563
47 การมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
192
20 ม.ค. 2563
48 ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
16 ม.ค. 2563
49 ลานกีฬาตำบลเกะรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
04 ม.ค. 2563
50 ความรู้เรื่องสารไอโอดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38