ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 พ.ย. 2555
212 ประกาศ การรับลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
05 พ.ย. 2555
213 งบรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
22 ต.ค. 2555
214 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
10 ต.ค. 2555
215 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ส.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
17 ส.ค. 2555
216 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2555 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ส.ค. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
09 ส.ค. 2555
217 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
06 ส.ค. 2555
218 ปะกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
325
06 ส.ค. 2555
219 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
06 ส.ค. 2555
220 บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38