ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ
  รายละเอียด : โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินกรวด สายบาโงกาบู - บ้านมาเละ หมูที่ ๔ บ้านพะปูเงาะ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และจะมีการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 239 คน