ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ฯ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอเรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 305 คน