ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
  รายละเอียด :

ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินสำหรับที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สำนักงานบริหารส่วนตำบลเกะรอ โดยนำหลักฐานเอกสารมาแสดง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 305 คน