ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า
  รายละเอียด : ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า(จะทำอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด จะส่งซากสัตว์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร และจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 182 คน