ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ได้จัดตั้ง ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่านขึ้น 

     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการ

ที่อ่านหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามอัธยาศัย ได้ในวันจันทร์-ศุกร์

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน