กิจกรรม : (No Gift Policy)รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายหาแว ซารูมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เป็นประธานชี้แจงนโยบายส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต และนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ภายหลังจากได้รับคำแนะนำ แนวทางปฏิบัติงานด้านส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม ป้องกันการทุจริต นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ITA2565) จากคณะทำงานสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565    อ่าน 65 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**