ระเบียบการจ่ายขาด

อยากถามป.มิงว่า การจ่ายขาดเงินสะสมทำได้หรือไม่
1. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
2. จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และอบต.สามารถซ่อมแซมหลังคามัสยิด และบาลาเซาะฮ์ได้หรือไม่
ขอบคุณมาก ๆมาล่วงหน้า

ผู้ที่ตั้งใจทำงาน 118.173.194.24 [ วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2552 เวลา 16:08 น. ]

..การจ่ายขาดเงินสะสม นั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 กำหนดให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่ง 1) เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือ..กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของอปท. หรือ..กิจการที่บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 2.เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.(ต้องอยู่ในแผนพัฒนาสามปีด้วย)
ตามคำถาม นั้น 1.รถยนต์ส่วนกลางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการชุมชนและสังคม,บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน เช่นรถบรรทุกขยะ,รถ+++้ชีพ,รถบรรทุกน้ำ,รถโอทอส ต่าง ๆ นั้นได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะนำเงินสะสมซื้อรถประจำตำแหน่งไม่ได้แน่ๆ
2.โครงการก่อสร้างถนนคสล. นั้นเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ได้
3.การซ่อมแซมหลังคามัสยิด นั้นยังไม่แน่ใจ แต่เทียบเคียงได้กับหนังสือของจังหวัดยะลา ที่ตอบข้อหารือกรณีสอบถามเรื่องการก่อสร้างรั้วให้กับมัสยิดว่า ทำไม่ได้ เพราะหน้าที่ของอบต. ตามพรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ.2537 มาตรา 67 (5) กำหนดว่า อบต. มีหน้าที่ในการส่งเสริมศาสนา คำว่าส่งเสริม นั้น ไม่รวมถึงสิ่งก่อสร้าง ครับ ถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการหนังสือนี้ โทรมาติดต่อหรือลงหมายเลขโทรศัพท์ไว้ จะถ่ายเอกสารให้ ครับ
โดยคุณ ปลัดอบต.เกะรอ 118.175.214.71 [ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 12:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

แล้วโครงการจัดซื้อเครื่องทำฟันของอนามัย สามารถจัดซื้อได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจ่ายขาดหรืองบปกติ
โดยคุณ ผู้ที่ตั้งใจทำงาน 118.175.145.128 [ วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 14:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ขอบคุณป.มิงมาก ๆ ไว้เจอกันน่ะ
โดยคุณ ผู้ที่ตั้งใจทำงาน 118.173.197.123 [ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 19:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ต้องขออภัยด้วยนะครับบางคำถาม ถ้าตอบไปแล้วอาจจะไปกระทบกับอบต. หรือส่วนราชการอื่น ๆ ที่เขาทำไปแล้วหรือกำลังทำ อาจจะเสียหายได้ เพราะบางแห่งทำด้วยความจำเป็นที่ไม่เหมือนกัน......ขอไม่ตอบทางเวบบอร์ดนะครับ......ขอให้สอบถามมาทางโทรศัพท์หรือถามตอนที่เจอกันนะครับ
โดยคุณ ปลัดอบต.เกะรอ 118.175.214.71 [ วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 11:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

อบต.ได้จ่ายขาดเงินสะสมอุดหนุนไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เป็นการถูกระเบียบหรือไม่
โดยคุณ เจ้าหน้าที่ 118.173.152.147 [ วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2553 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ไม่ถูกครับ...
...เพราะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณงบประมาณและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ข้อ 5 กำหนดชัดเจนว่า ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุนเท่านั้น มิให้จ่ายจากเงินสะสม
โดยคุณ ปลัดอบต.เกะรอ 118.175.214.71 [ วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2553 เวลา 11:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

อบต.ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี 2557 แต่มีในแผนพัฒนาสามปี และจะทำการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ราคา 2,000,000 บาท สามารถทำได้ไหมคะ สภาและผู้บริหารตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะซื้อ รอแค่เอาเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นี้เพื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมติที่ประชุม ถ้าซื้อได้ ทำการตกลงราคากับทางบริษัทที่ขายรถได้เลยใช่ไหมคะ รบกวนตอบด่วนด้วยนะคะ ไปไม่ถูกจริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จาก เด็กใหม่ ก้อย กิตติมา
โดยคุณ ก้อย กิตติมา ส่งเมล์ถึง ก้อย กิตติมา 182.52.143.71 [ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ลืมบอกไปว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซื้อรถขยะค่ะ ราคา 2,000,000 บาท จากก้อยกิตติมา ค่า
โดยคุณ ก้อย กิตติมา ส่งเมล์ถึง ก้อย กิตติมา 182.52.143.71 [ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

จาก ก้อย กิตติมา เช่นเดิมค่ะ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ ถ้าได้ เราต้องดำเนินการตามวิธีพัสดุ คือสอบราคา ใช่ไหมค่ะ
โดยคุณ ก้อย กิตติมา ส่งเมล์ถึง ก้อย กิตติมา 182.52.143.71 [ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ